Cloud

Veel gestelde vragen

Je kind is welkom vanaf 2,5 maand oud en kan blijven komen tot hij/zij 3 jaar oud is. Ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte zijn welkom bij ons.

Naast de gewone vezorging en de nodige rust zijn onze kindbegeleiders voortdurend bezig met uw kind: spelen, vertellen, liedjes zingen, wandelingen maken, …
Daarnaast is er tijd voor vrij spel waarbij de kinderen worden aangemoedigd om zelfstandig het ruime speelgoedaanbod te verkennen en te leren omgaan met andere kinderen.

Omdat de eerste levensjaren zo belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid en het gedrag van uw kind, willen wij hem/haar hierbij graag begeleiden en aanmoedigen.

Uw kind gaat bij ons de evolutie doormaken van baby naar peuter en dus de eerste stapjes zetten, leren zelfstandig eten, spreken, zindelijk worden en omgaan met andere kinderen.

Wij willen dat ze zich bij ons veilig voelen en zich kunnen uitleven en ontwikkelen, goede gewoontes aanleren, maar vooral gelukkig zijn.

Wij vinden het van het grootste belang om zeer nauw samen te werken met de ouder. U kan dagelijks terecht bij de kindbegeleiders om over uw kind te praten, vragen te stellen over het verloop van de dag en zelf alle nuttige informatie door te geven over uw kind. Het ganse personeel staat  klaar om al uw vragen te beantwoorden. Via het digitaal heen-en-weer boekje worden dagelijks alle belevenissen meegedeeld.

Als ouder moet je enkel zorgen voor reservekledij voor je kind. Reservekledij voor hemdjes, broekjes, sokjes en bovenkleding. Vergeet zeker niet om zijn/haar naam te tekenen in de kledij. Daarnaast, zolang jouw kind nog flesvoeding nodig heeft, dien je zelf te zorgen voor het melkpoeder.

Elk kinderdagverblijf is verplicht aan de ouder een geldelijke bijdrage te vragen. De prijs wordt jaarlijks wettelijk vastgelegd op basis van het gezinsinkomen en de gezinslasten. Deze ouderbijdrage is dezelfde in alle kinderdagverblijven die erkend zijn door Kind & Gezin.

Voor meer informatie over de prijs die voor u van toepassing is, dient u zich te registreren op de website van Kind & Gezin. Op deze manier bekomt u een unieke kindcode en de dagprijs die u moet betalen. 
Daarnaast wordt er een bijdrage gevraagd voor de pampers.

Uw kind wordt opgevangen door een team van toegewijd en deskundig personeel: een pedagoge, een verpleegkundige, een diëtiste en de kinderbegeleiders. Samen met de directie vormen zij een gemotiveerde ploeg die instaat voor een aangename en optimale opvang van uw kind.

We delen onze kinderen in in twee verschillende leeftijdscategorieën. De eerste van 2,5 maand oud tot ongeveer 20 maanden, daarna vanaf 20 maanden tot 3 jaar. Ze verblijven in groepjes, geleid door vaste kindbegeleiders, in een familiale en geborgen sfeer. Op deze manier leren de kinderen elkaar en de begeleiders snel kennen en voelen ze zich snel thuis.

De verpleegkundige en pedagoge helpen u graag met vragen omtrent voeding, verzorging, inentingen, kinderziekten, opvoeding, lichamelijke en psychische ontwikkeling van uw kind.
Daarnaast staat de deur van de directie steeds voor u open voor vragen van welke aard ook.
Je kan er terecht met familiale of sociale problemen die uiteraard met de nodige discretie en vertrouwelijkheid zullen behandeld worden.

Wij zijn elke werkdag open van 6.30u tot 18.30u. Wij zijn gesloten op de wettelijke verlofdagen, 3 weken in juli (deze valt grotendeels samen met het bouwverlof) en 2 weken in de kerstperiode.
Via www.opvangvlaanderen.be kan je een plaats in het kinderdagverblijf Spijker en de Gelmeltjes aanvragen. Je maakt een afspraak in het kinderdagverblijf voor een rondleiding en ontvangt de inschrijvingsdocumenten. Je betaalt € 100,- inschrijvingsgeld. Wacht niet te lang om in te schrijven, wij werken met een wachtlijst en het aantal plaatsen is beperkt.