Cloud

Historiek

1973
1973

Oprichting Peutertuin 

In die periode was Zuster Véronique kleuterleidster in de kleuterschool van het Spijker. De kleuters mochten toen pas op 3 jaar naar school. Regelmatig kreeg men de vraag om jongere kindjes toe te laten. Er was een vrij klaslokaal dus: waarom geen peutertuin inrichten? Op 1 september 1973 begon hier de opvang voor kinderen vanaf 18 maanden. De peutertuin stond onder toezicht van het toenmalig Nationaal Werk voor Kinderwelzijn en kreeg in 1974 een erkenning voor een peutertuin van 20 bedden met bijhorend gesubsidieerd personeel.
1975 - 1978
1975 - 1978

Ook kleine baby’s welkom

Al snel ontstond er de nood om ook kleine baby’s op te vangen. In afwachting van een nieuwgebouwd kinderdagverblijf Spijker werd er tijdelijk een winkelruimte gehuurd waar er opvang werd gerealiseerd voor 6 baby’s en 2 kruipers. In maart 1977 begonnen de bouwwerken en in januari 1978 vierde men de realisatie van een mooi en functioneel kinderdagverblijf met een totale capaciteit van 46 bedden.

1988 - 1991
1988 - 1991

De Nijntjes

10 jaar later was het kinderdagverblijf weerom te klein en werd er verruiming gezocht op de zolder van de kleuterschool. De mooie, zonnige ruimte – de Nijntjes – werd in 1991 in gebruik genomen en bood plaats aan ongeveer 20 kinderen.

1992
1992

Het Rectorshuis

De plaatsingsaanvragen bleven komen; het rectorshuis tegenover het klooster stond leeg en van de kloostergemeenschap mochten we het mooie huis ombouwen naar een kleine kribbe.

In september 1992 openden we De Gelmeltjes en werden we erkend en gesubsidieerd voor 23 kindjes. Ondertussen hebben beide kinderdagverblijven nog enkele kleine uitbreidingen gerealiseerd: het kinderdagverblijf Spijker heeft een huidige capaciteit van 56 kinderen en De Gelmeltjes van 32 kinderen; een totale capaciteit van 88 kinderen met bijhorend gesubsidieerd personeel.

1998
1998

25 jaar

Het kinderdagverblijf in Hoogstraten bestaat 25 jaar. 

2005
2005

Gelmelstraat 56

In 2000 werd het huisje naast het kdv Spijker - Gelmelstraat 56 - aangekocht en de aanvraag voor verbouwing en renovatie bij Kind en Gezin drong zich op. De bouwwerken startten en de uitbreiding van 7 bedden werd gerealiseerd op 1 januari 2006.

2006
2006

Meer dan 100 kindjes! 

Op 1 september 2006 kreeg het Kinderdagverblijf Spijker een toelating voor uitbreiding met 7 bedden, waardoor de totale capaciteit voor de kribbe 70 bedjes bedroeg en in totaal 102 kindjes konden opgevangen worden door beide kribbes.

2008
2008

Occasionele opvang en flexibele opvang 

In de loop van 2007 gaf Kind en Gezin toestemming om occasionele opvang te organiseren. Hierdoor kreeg het kinderdagverblijf de mogelijkheid om ouders en kindjes in crisissituaties te helpen. We zijn hiermee gestart op 1 januari 2008. We hebben ook toestemming gekregen om flexibele opvang te organiseren. Vanaf 1 september 2008 kunnen ouders - indien nodig - gebruik maken van de flexibele opvang tot 18.45 uur in beide kinderdagverblijven.
2009
2009

Nieuwbouw

Op 17 juli 2009 beslist Kind en Gezin om een principieel akkoord toe te kennen aan VZW Spijker voor een capaciteitsuitbreiding van het kinderdagverblijf De Gelmeltjes van 14 plaatsen (van 32 naar 46 plaatsen). Aangezien deze uitbreiding niet kon gerealiseerd worden in het bestaande gebouw, werd er beslist om een nieuwbouw te realiseren.

2010
2010

Gelmelstraat 77

In februari 2010 vindt de aankoop van het huis Gelmelstraat 77 plaats. Dit geeft mogelijkheden om een nieuwe grotere keuken te bouwen. De plannen worden aangepast.
2011
2011

Start van de bouwwerken! 

In mei 2011 starten de bouwwerken van het gloednieuwe kinderdagverblijf voor 56 plaatsen.
2012
2012

In ‘t nieuw! 

September 2012: we verhuizen naar het mooie nieuwe kinderdagverblijf De Gelmeltjes en realiseren hierbij een uitbreiding van 14 plaatsen en de aanwerving van enkele personeelsleden. De nieuwe aparte keuken wordt in november 2012 in gebruik genomen.
15 dec 2012 
15 dec 2012 

Driedubbel feest!

Er was de inhuldiging van het nieuwe gebouw voor het kinderdagverblijf De Gelmeltjes. We vierden 20 jaar kinderdagverblijf De Gelmeltjes en 40 jaar kinderdagverblijf Spijker.
2018
2018

120 plaatsen

Na een eerste poging in 2017, wordt er terug een aanvraag ingediend voor uitbreiding van 18 plaatsen maar deze wordt onontvankelijk verklaard door Kind en Gezin.

We ontvangen wel extra subsidies voor onze ruimere openingsmomenten, we zijn open tussen 6.30 uur en 18.30 uur en voor 1 dringende opvangplaats. Dit brengt het totaal op 120 plaatsen voor inkomenstarief.

2019
2019

Nieuwe badkamers

Alle groepen in het Spijker gebouw krijgen ergonomisch uitgeruste badkamers.

2023
2023

Hoera!

We kunnen opnieuw vieren. Kinderdagverblijf Spijker bestaat 50 jaar en we tellen intussen 30 jaar voor Kinderdagverblijf De Gelmeltjes.