Cloud

Eigenheid respecteren

Elk kind is uniek. We aanvaarden elk kind zoals het is. We laten het kind zichzelf zijn.

Zelfstandigheid stimuleren

Met kleine stapjes stimuleren we het kind naar zoveel mogelijk zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Luisterend oor voor alle kinderen

We luisteren naar wat het kind te vertellen heeft. We overleggen en plannen samen.

Samenleven met elkaar

Welke taal het kind thuis ook spreekt, in ons kinderdagverblijf spreken we al spelenderwijze
de universele taal.

Samenwerking met ouders

Het is de ouder die zijn/haar kind het beste kent. We stellen ons dan ook open voor hun verhaal.  Ze zijn tenslotte de belangrijkste partners in onze organisatie.

Open communicatie

We streven naar een open en eerlijke   communicatie. We maken hier dan ook
graag tijd voor.

Behoeften en gevoelens uitdrukken

We houden rekening met elk kind dat op
zijn/haar tempo evolueert op sociaal en emotioneel vlak.

De eigenheid van het kind respecteren en zelfstandigheid stimuleren.

Het ervaren team van kinderbegeleiders, pedagogen, verpleegkundigen, diëtiste en directie staat voor je kind klaar. We volgen de visie van Thomas Gordon. We luisteren naar het kind en communiceren op basis van gelijkwaardigheid en respect. Respect voor elkaars mening staat centraal. We aanvaarden elkaar zoals we zijn.

Daarnaast stimuleren we de kinderen om hun problemen zelf op te lossen, om hun zelfstandigheid te bevorderen. In plaats van onze eigen wil op te leggen, spreken we onze gevoelens en behoeften uit naar de kinderen, waarop zij zelf met een oplossing kunnen komen voor het probleem.

Tot slot hanteren we een open en transparante communicatie naar kind en ouder, waarbij de ouder onze belangrijkste partner is. We bespreken onze bevindingen, schrijven heen- en weerboekjes (digitaal) en voorzien overlegmomenten.

Onze belangrijkste partner

Oudergesprekken centraal in onze aanpak

Jij, de ouder, bent onze belangrijkste partner bij het begeleiden van jouw kind. We organiseren begeleidingsgesprekken, waarin we de situatie van jouw kind bespreken. We hebben het dan over de ontwikkeling van jouw kind, hoe het contact met andere kinderen verloopt en het algemene welbevinden op het kinderdagverblijf. Op deze manier krijgen jullie een totaalbeeld van hoe jouw kind zich thuis gedraagt en bij ons om beslissingen makkelijker te maken.

Door deze werking toe te passen hopen we dat we jullie de kracht en het vertrouwen geven om met jullie vragen naar ons te komen. We willen een zo transparant mogelijke communicatie voeren, zodat het kind in optimale omstandigheden kan groeien. 

Gesprekken

Totaalbeeld

Transparant

Expertise

Ons toegewijd en deskundig team van pedagogen, kinderbegeleiders, verpleegkundigen en een diëtiste staat klaar voor jouw kind. De expertise van het team zorgt ervoor dat jouw kind de kans heeft om zichzelf te ontwikkelen. Door onze uitgebreide ervaring kan de ouder ook bij ons terecht met hun vragen. 

img

Onze pedagogen bekijken de ontwikkeling van jouw kind. Zij bieden suggesties aan, in overleg met jou, om dit optimaal te laten verlopen.

Pedagogen

img

Ziek worden en kleine accidentjes. Het hoort bij het leven van een kind en onze verpleegkundigen staan klaar om ze op te vangen.

Verpleegkundigen

img

Goed gebalanceerde maaltijden, gezonde voeding en volledig vers, dat zijn de pijlers die de diëtiste samen met haar keukenpersoneel bewaakt.

Diëtiste en keukenpersoneel

img

Experten in hun vak, liefde voor het kind, het zijn de kinderbegeleiders die dagelijks voor jouw kind zorgen.

Kinderbegeleiders

img

De ouder is de onmisbare schakel in ons werk. In elke beslissing, verandering nemen we de ouder mee en zorgen we voor begeleiding op maat.

Ouder

img

Zij zorgen dat jouw kind in een propere ruimte kan spelen.

Onderhoudspersoneel

Ervaring

Wennen

Je staat voor een belangrijke stap in het leven. Je kindje gaat voor het eerst naar het kinderdagverblijf, op ontdekking zonder een ouder. Wij willen je samen de tijd geven om aan de overgang van thuis naar het kinderdagverblijf te wennen door het scheppen van een veilig en aangenaam leefklimaat.

Wennen is belangrijk omdat zowel het kindje als de ouder kan kennismaken met de nieuwe omgeving en de kinderbegeleider. Zo verloopt de overgang naar het kinderdagverblijf geleidelijk aan en op het tempo van het gezin.

Zindelijkheidstraining

Rond de leeftijd van 2 jaar denken wij aan zindelijk worden.

Samen met u als ouder gaan we graag in gesprek om er ‘samen’ aan te werken. Dit om de oefentijd zo kort mogelijk te houden en de kans op slagen zo groot mogelijk.

Voeding

In het kinderdagverblijf bieden wij gezonde voeding aan, volgens de principes van de voedingsdriehoek ontwikkeld door “Het Vlaams instituut gezond Leven”. (www.gezondleven.be)

Er wordt iedere dag ter plaatse vers gekookt. Op doktersvoorschrift of om religieuze redenen kan er aangepaste voeding worden voorzien.