Cloud

Onze werking

Denk je er aan om je kind in te schrijven in ons kinderdagverblijf? Dan nodigen we je heel graag uit voor een rondleiding, waarin u kennis kan maken met onze werking en voorzieningen. Onze wachtlijst is lang, dus we vragen u vriendelijk om, bij interesse, uw inschrijving te doen van zodra u zwanger bent. Op die manier kan u zich verzekeren van een plaatsje voor uw kind. 

Via www.opvangvlaanderen.be kan je een plaats in het kinderdagverblijf Spijker en de Gelmeltjes aanvragen.

De prijs van de opvang wordt jaarlijks wettelijk vastgelegd op basis van het gezinsinkomen en de gezinslasten. Deze ouderbijdrage is dezelfde in alle kinderdagverblijven die erkend zijn door Kind & Gezin. Voor meer informatie over de prijs die voor u van toepassing is, dient u zich te registreren op de website van Kind & Gezin. Op deze manier bekomt u een unieke kindcode en de dagprijs die u moet betalen.

Daarnaast wordt er een toeslag gevraagd voor de pampers.

Dagindeling babygroepen

07.00 – 08.30

Onthaal van onze baby’s door de kinderbegeleider. Kinderen kunnen vrij spelen.

08.30 – 11.00

Liedjes zingen, vrij of geleid spel. Kinderen die moe zijn kunnen gaan slapen. Flesvoeding kan op elk moment van de dag.

11.00 – 12.00

Kinderen genieten van het middageten. De mond en de handjes worden gewassen. Kinderen worden verluierd en klaargemaakt om een middagdutje te doen.

12.00 – 14.00

Kinderen die in de voormiddag geen dutje gedaan hebben gaan slapen.

13.30 – 14.30

Kinderen die wakker zijn worden uit bed gehaald, verzorgd en aangekleed.

13.30 – 14.45

Vrij of geleid spel

14.45 – 15.00

De kinderbegeleider doet ieder kind een slab aan en zet deze in een relax of stoeltje.

15.00 – 15.45

Kinderen eten fruitpap en drinken water. De mond en de handjes worden gewassen.. Kinderen die moe zijn worden in hun bed gelegd.

15.45 – 18.00

Verzorging en klaarmaken om naar huis te gaan.

Dagindeling peutergroepen

07.00 – 08.30

Onthaal van onze peuters door de kinderbegeleider. Kinderen kunnen vrij spelen.

08.30 – 11.00

De kinderen zingen in hun groep liedjes. Ze eten een gezond tussendoortje en drinken water. De kinderen die zindelijk worden of zijn gaan op het potje of toiletje.

11.00 – 12.00

Kinderen genieten van het middageten. De kinderen proberen zelf hun mond en handjes te wassen. Kinderen worden verluierd of doen een plasje.

12.00 – 14.00

De kinderen gaan met z’n allen slapen.

14.00 – 14.30

De kinderen komen uit de slaapzaal, ze maken een plasje of ze worden verluierd.

14.30 – 15.00

Kinderen kunnen vrij spelen, binnen en/of buiten.

15.00 – 15.30

De kinderen eten een boterham, een stuk fruit en drinken een melkproduct. De kinderen proberen zelf hun mond en handjes te wassen.

15.30 – 18.00

Kinderen kunnen vrij spelen. Kinderen worden verzorgd en klaargemaakt om naar huis te gaan.